ผลิตภัณฑ์ของชลประสิทธิ์

อะไหล่ และ อุปกรณ์ ต่างๆ เช่นด้านล่างนี้

chonprasit radiator products
  • ฝาหม้อน้ำ
  • น้ำยาหล่อเย็น หม้อน้ำ
  • ท่อทองเหลือง
  • ก๊อกระบายน้ำทองเหลือง
  • หัวไฟ
  • ปากเติมน้ำอลูมิเนียม และ ปากเติมน้ำทองเหลือง