สินค้าของชลประสิทธิ์

คอนเดนเซอร์ หรือ คอยล์ร้อน - ALEX

Condenser - ALEX

คอนเดนเซอร์มีอยู่สองแบบคือ แบบที่ 1 คอนเดนเซอร์พาราเรว และแบบที่ 2 คอนเดนเซอร์เซอเพนไทน์ โดยขนาดที่บริษัทผลิตได้ จะเป็นขนาดที่สามารถติดตั้งได้ในรถหลายๆรุ่น ซึ่งจะเป็นขนาดด้านล่างนี้

ความหนาที่บริษัทผลิตได้ : 19mm, 22mm, 26mm, 32mm and 44mm. สำหรับคอนเดนเซอร์แบบเซอเพนไทน์

คอนเดนเซอร์ ALEX (พาราเรว)

Condenser ALEX (parallel)
A B C ท่อเข้าออก
460 309 18 ¾ - 5 / 8
530 309 18 ¾ - 5 / 8
580 309 18 ¾ - 5 / 8
460 349 18 ¾ - 5 / 8
530 349 18 ¾ - 5 / 8
580 349 18 ¾ - 5 / 8
660 349 18 ¾ - 5 / 8
530 409 18 ¾ - 5 / 8
635 409 18 ¾ - 5 / 8
710 409 18 ¾ - 5 / 8

คอนเดนเซอร์ ALEX (เซอเพนไทน์)

Condenser ALEX (serpentine)
ขนาด กว้าง ยาว ฟิน สูง
10 x 18 269.6 460 16 mm.
10 x 21 269.6 530 16 mm.
10 x 23 269.6 580 16 mm.
12 x 18 311.6 460 16 mm.
12 x 21 311.6 530 16 mm.
12 x 23 311.6 580 16 mm.
12 x 25 311.6 635 16 mm.
14 x 18 353.6 460 16 mm.
14 x 21 353.6 530 16 mm.
14 x 23 353.6 580 16 mm.
14 x 25 353.6 635 16 mm.