สินค้าของ ชลประสิทธิ์

หม้อน้ำเครื่องปั่นไฟ

Electric Generator Radiator

สำหรับ CPS หม้อน้ำเครื่องปั่นไฟ เรามีรังผึ้งหม้อน้ำ ขนาดเล็กใหญ่ของตัวรังผึ้งให้เลือกมากมาย รวมทั้งสามารถประกอบเป็นหม้อน้ำสำเร็จ

และความหนาของหม้อน้ำมีตั้งแต่ 4 - 8 แถว และมีฟินให้เลือกสองแบบ คือตาวี (คือซอยเป็นทรง V) และ ตาแป๊ป (ซอยเป็นฟินแผ่น)

โดยปรกติแล้วส่วนใหญ่ หม้อน้ำเครื่องปั่นไฟจะเป็นหม้อน้ำจับน็อต ซึ่งหัวก้นจะเป็นเหล็กแล้วใช้น็อตจับยึดกัน หม้อน้ำแบบนี้เป็นหม้อน้ำที่ทางบริษัทจะผลิตตามสั่ง หรือ ตามแบบที่ลูกค้าส่งมา

ความแตกต่างระหว่างหม้อน้ำตาวี และหม้อน้ำตาแป๊ป คือ หม้อน้ำตาแป๊ปจะแข็งแรงกว่าหม้อน้ำตาวี แต่อย่างไรก็ดีหม้อน้ำตาวีจะระบายความร้อนได้ดีกว่า ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ หรือ ให้เหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้

CPS หม้อน้ำตาวี (หรือซอยทาง V)

Electric Generator Radiator

ตัวอย่างงานหม้อน้ำตาวี

CPS หม้อน้ำตาแป๊ป หรือแผ่นฟินแบบเรียบ

Electric Generator Radiator

ตัวอย่างงานหม้อน้ำตาแป๊ป

CPS ตัวอย่างหม้อน้ำเครื่องปั่นไฟ 1

Electric Generator Radiator

CPS ตัวอย่าง หม้อน้ำเครื่องปั่นไฟ 1

CPS ตัวอย่าง หม้อน้ำเครื่องปั่นไฟ 2

Electric Generator Radiator

CPS ตัวอย่าง หม้อน้ำเครื่องปั่นไฟ 2