สินค้าของ ชลประสิทธิ์

ออยล์คูลเลอร์น้ำมันเครื่อง

CPS engine oil cooler

ออยล์คูลเลอร์นำัมันเครื่องของบริษัทเรา ทั้งหมดจะผลิตจากอลูมิเนียม

ขนาดที่เราผลิตได้ตั้งแต่ 5" x 5" ออยล์คูลเลอร์ ไปจนถึงขนาดใหญ่เท่าที่ลูกค้าต้องการ. ส่วนความหนารังผึ้งของออยล์คูลเลอร์นำ้มันเครื่องจะมีให้เลือกตั้งแต่ 17มม. จนถึง 44 มม. ถ้าต้องการดูตัวอย่างงานเพิ่มเติม เข้าไปดูได้ที่ออฟฟิต

CPS ตัวอย่างออยล์คูลเลอร์น้ำมันเครื่อง 1

CPS engine oil cooler

CPS ตัวอย่างออยล์คูลเลอร์น้ำมันเครื่อง 1

CPS ตัวอย่างออยล์คูลเลอร์น้ำมันเครื่อง 2

CPS engine oil cooler

CPS ตัวอย่างออยล์คูลเลอร์น้ำมันเครื่อง 2